CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1408500977-danh-sach-xet-tuyen-thang-chinh-thuc-cao-dang-chinh-quy-2014-du-nguon-30a-nam-2013.htm

Danh sách xét tuyển thằng chính thức Cao đẳng chính quy 2014 (Dự nguồn 30a năm 2013)

Gửi vào: 09:13 20/08/2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công bố danh sách xét tuyển thằng chính thức Cao đẳng chính quy 2014 (Dự nguồn 30a năm 2013.

Nhập học: Ngày 30/8/2014 tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai 

Click để xem chi tiết danh sách:

 DS xét trúng tuyển thằng chính thức (Dự nguồn 30a từ năm 2013)