CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1380470290-gioi-thieu-phong-dao-tao-nckh.htm

Giới thiệu phòng Đào tạo & NCKH

Gửi vào: 22:56 01/01/2015

I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tiền thân là Phòng Giáo vụ được thành lập năm 1992. Từ năm 2000, Phòng được đổi tên thành Phòng đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Quá trình phát triển của Phòng 20 năm qua gắn liền với sự phát triển của Nhà trường.

Khi mới thành lập, Phòng có tên gọi là Tổ giáo vụ, cán bộ phòng có 5 người; đến tháng 10 năm 1994 đổi tên thành Phòng giáo vụ. Trong 20 năm qua đã có 35 cán bộ giảng viên tham gia công tác tại Phòng, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm ở các vị trí cao hơn hoặc chuyển sang đảm nhận nhiệm vụ của các đơn vị khác trong trường hoặc các cơ quan khác.

Đến nay, phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học có 14 cán bộ, trong đó có 6 cán bộ có trình độ Thạc sĩ.
Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

Ths. Nguyễn Văn Tăng: Trưởng phòng từ năm 1994 đến tháng 4 năm 2001 (trước đó là Tổ trưởng).

Ths. Nguyễn Văn Sơn: Trưởng phòng từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 2 năm 2005.

Ths. Trần Đức Kiếm: Trưởng phòng từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 9 năm 2008.

Ths. Nguyễn Cao Sơn: Trưởng phòng từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 1 năm 2010.

Ths. Nguyễn Văn Minh: Trưởng phòng từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011.

Ths. Vũ Thị Hậu: Trưởng phòng từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 7 năm 2016.

Ths. Phạm Thị Minh Thúy: Trưởng phòng từ tháng 8 năm 2016 đến nay.

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ: Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo; đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, không chính quy, các khóa học bồi dưỡng; liên kết tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên của tỉnh...; Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo cho các bậc học, ngành học trong trường; Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của trường...

Trong những năm qua, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học luôn phát huy vai trò chủ đạo trong việc phát triển quy mô, quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường. Năm học đầu tiên, trường chỉ có 03 lớp với 147 học sinh. Đến năm 2000, đã mở được 05 ngành đào tạo ở các trình độ khác nhau, tổ chức đào tạo cho 25 lớp với 1.082 HSSV và đã có 1.917 HSSV được tốt nghiệp. Sau 20 năm, năm học 2012 - 2013 đã mở được 23 ngành đào tạo, tổ chức đào tạo cho 91 lớp với 5041 HSSV, học viên.

Cùng với việc phát triển quy mô, mở rộng các loại hình đào tạo trong các năm học, Phòng luôn chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động chuyên môn của nhà trường như: Công tác tuyển sinh (xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo,  tổ chức kiểm tra, đánh giá); Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai, thực hiện hiệu quả theo hướng tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học, công tác quản lý trường học, giải quyết một số vấn đề thực tiễn của Giáo dục Lào Cai.

 
Tập thể phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014

Sau hai mươi năm xây dựng và phát triển, với và nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học đã được rèn luyện và ngày càng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, nhiều đồng chí cán bộ của phòng đã trưởng thành, có kinh nghiệm, tham mưu hiệu quả cho công tác quản lý chuyên môn của nhà trường. Trong quá trình phát triển, Phòng đã nhiều lần đạt được các thành tích: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động giỏi, Tập thể lao động xuất sắc.

Trong những năm tới đây, nhiệm vụ trọng tâm của phòng là:

Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cùng với các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của Ngành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ của phòng trong việc tổ chức hoạt động đào tạo của nhà trường.

Tập trung tham mưu, điều hành hoạt động chuyên môn của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện; phát huy năng lực tự học, sáng tạo của HSSV; đẩy mạnh công tác quản lý chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ hiệu quả.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn: quản lý đào tạo theo tín chỉ; khai thác nguồn học liệu phục vụ cho dạy, học...

Đổi mới công tác quản lý, tập trung xây dựng đội ngũ theo hướng toàn diện, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng trong việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn của nhà trường, tạo tiền đề cho việc xây dựng trường Đại học Lào Cai.
 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 Thạc sĩ PHẠM THỊ MINH THÚY
Trưởng phòng
SĐT: 0965 798 568
Tiến sĩ ĐẶNG THỊ OANH
Phó Trưởng phòng
SĐT: 0902 101 685
Thạc sĩ: NGUYỄN HUY LONG
Phó Trường phòng
SĐT: 0983 098 860Nghiên cứu sinh ĐỒNG NGỌC SƠN
Chuyên viên
SĐT: 0988 629 050Cử nhân LÊ THỊ HẠNH
Chuyên viên
SĐT: 0915 273 295 
Thạc sĩ ĐÀO THỊ THU THẢO
Chuyên viên
SĐT: 0989 830 271

 Cử nhân NGUYỄN THỊ THANH NGA
Chuyên viên
SĐT: 0987 658 118
Thạc sĩ TRẦN MINH HIẾU
Chuyên viên
SĐT: 0987 240 187 

 Thạc sĩ NGUYỄN THỊ CHUYỂN
Chuyên viên
SĐT: 01684 307 751
Cử nhân TRẦN THỊ THU
Chuyên viên
SĐT: 0983 383 767


 

LÊ MAI HƯƠNG
Cán bộ Thư viện
SĐT: 0916 636 186

  


HOÀNG THỊ HUYỀN
Cán bộ Thư viện
SĐT: 0168 246 9019


 

HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Cán bộ Thư viện
SĐT: 0986 219 171